Nabożeństwa

Co niedzielę spotykamy się na nabożeństwie i społeczności o godzinie 10:30. Kazania są tłumaczone na język angielski, istnieje również możliwość tłumaczenia na język rosyjski i portugalski. Rodzice z małymi dziećmi mogą uczestniczyć w nabożeństwie przebywając w specjalnym, wyposażonym w zabawki pomieszczeniu, gdzie transmitowany jest dźwięk i obraz z kaplicy głównej. Po każdym nabożeństwie zapraszamy na społeczność przy kawie i ciastku w kawiarni kościoła lub do naszej księgarni, gdzie można zaopatrzyć się w Biblię i literaturę chrześcijańską.

Środy Uwielbienia

W każdą środę o 18:30 odbywają się spotkania modlitewne i uwielbieniowe, połączone z rozważaniem Słowa Bożego.

Służba dla dzieci 

Zajęcia Szkółki Niedzielnej w roku szkolnym odbywają się w trakcie nabożeństwa w 3  grupach wiekowych. Cztery razy do roku organizujemy również nabożeństwa dla dzieci, których nieodłącznym elementem jest teatrzyk. Za pomocą krótkich i zabawnych scenek dzieci poznają główne prawdy wiary, np. jaki jest Bóg, jak zaprzyjaźnić się z Jezusem, dlaczego warto czytać Biblię, co to jest modlitwa, itd. W czasie wakacji, gdy nie ma zajęć Szkółki, zapraszamy dzieci na Wakacyjny Klub Filmowy dla dzieci, gdzie oglądają filmy rysunkowe o tematyce biblijnej.

Służba młodzieżowa 

W piątki od 17:00 do 19:00 zapraszamy na spotkania dla młodzieży, na których słuchamy przesłania z Biblii, dyskutujemy, modlimy się, śpiewamy i planujemy wspólne wyjazdy ewangelizacyjne.

Służba dla kobiet

Wszystkie Panie zapraszamy na spotkania dla kobiet, na których dzielimy się Słowem Bożym, modlimy się o siebie nawzajem i wymieniamy doświadczeniami. Naszym głównym celem  jest to, aby każda kobieta doświadczyła tego, że jest częścią Ciała Pana Jezusa Chrystusa, że jest kochana i ma ogromną wartość w oczach naszego Pana.  

Grupy domowe

W tygodniu odbywają się spotkania grup domowych: Studium Listów do Galacjan i Rzymian, Studium dla kobiet, Studium dla młodych dorosłych oraz spotkania Grupy Seniorów.

Chór 

Nasz kościelny chór ćwiczy raz w tygodniu - we wtorki o 19:00. 

Służba ewangelizacji ulicznej 

W każdy czwartek o godz. 18:30 spotykamy się na Rynku Głównym i dzielimy się Ewangelią z napotkanymi osobami w oparciu o ankietę ewangelizacyjną. Co tydzień mamy wiele głębokich rozmów, kiedy Duch Święty porusza serca naszych rozmówców. 

PIWO Pierwsze Integracyjne Warsztaty Odkupienia 

PIWO to happening jaki organizujemy we współpracy z Ruchem Akademickim Pod Prąd na Miasteczku Studenckim AGH. Jesteśmy tam we czwartki od 17:00 do 20:00. Rozdajemy kawę, herbatę, pyszne kanapki, literaturę chrześcijańską, rozmawiamy ze studentami starając się poznać ich światopogląd czy to przy pomocy specjalnego diagramu, czy też w bezpośredniej rozmowie. Modlimy się z nimi prosząc Jezusa o pomoc w nauce, błogosławieństwo w zdrowiu, dar życia wiecznego. 

Misja Afryka  

Służba ma na celu zapewnienie wsparcia duchowego, materialnego i osobowego polegającego na przesyłaniu środków finansowych oraz organizowaniu cyklicznych wyjazdów misyjnych do wierzących w Mozambiku i RPA. Nasz kościół działa w tym dziele wspólnie z organizacją Mission Hope Africa kierowaną przez małżeństwo Muriale i Nancy Kanny z Durbanu w RPA. W ramach tej pomocy budowane są budynki kościelne, studnie oraz dostarczane ubrania i żywność dla naszych braci i sióstr w potrzebie. 

Login Form