Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

2 Tm 3.16-17

Zachęcamy wszystkich członków i sympatyków Naszego Zboru do wzięcia udziału w ambitnym przedsięwzięciu, polegającym na przeczytaniu całego Pisma Świętego w rok. Rozpoczynamy od 1 stycznia 2020 roku. Możliwe jest dołączanie w każdym momencie, ale wtedy należy uzupełnić lekturę w dodatkowym czasie. Można również dokończyć zaplanowane czytania w odpowiednim momencie roku 2021.

Obraz Free-Photos z Pixabay

Wykaz poszczególnych fragmentów na każdy dzień  lektury znajduje się na stronie http://biblia-online.pl/PlanCzytaniaBiblii/Warszawska. Zasadniczo, z uwagi na jej popularność w społecznościach protestanckich, czytamy Biblię Warszawską. Możliwy jest również, na wskazanej stronie, wybór innego tłumaczenia według upodobania konkretnego czytelnika.

Życzymy miłej, pożytecznej i konstruktywnej lektury.

Z Bożym błogosławieństwem,

Pastor Krzysztof Krajewski i Mariusz Grabowski

Login Form