• 1

Kraków, dn. 20 sierpnia 2017 r.

O Bogu można powiedzieć wiele niezwykłych, fascynujących rzeczy. Ale osobiście uważam, że przebaczenie jest jedną z najbardziej niezwykłych cech Boga. Jest ono ściśle powiązane z miłością. Jeśli nie ma miłości, również nie będzie  przebaczenia. Czy przebaczenie oznacza, że odczuwasz już tylko miłe rzeczy, albo, że zapomniałeś całkowicie o przykrym zdarzeniu? 

Zapraszam do wysłuchania kazania.

 

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form