Kraków, dn. 9 października 2016r

Kiedy zwiastujemy ewangelię ludziom, którzy nie znają osobiście Chrystusa spotkamy się z różnymi reakcjami począwszy od zainteresowania nawet aż do wrogości. Dlaczego niektórym osobom tak trudno przychodzi zawierzyć Jezusowi i uznać go za swego Zbawiciela? Myślę, że przyczyna tych różnych postaw i reakcji zawiera się w stopniu otwartości serca danej osoby. Moglibyśmy wyróżnić generalnie cztery duchowe stany serca człowieka: otwarte, obojętne, zamknięte, wrogie.

Zapraszam do wysłuchania lub pobrania kazania.

Krzysztof Krajewski

Login Form