• Rhema na teraz

  Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, Jak ziemię, którą ugruntował na wieki.
  Księga Psalmów 78.69
 • Ewangelizacja uliczna

  Rynek Główny w Krakowie (przy pomniku Adama Mickiewicza), czwartki g. 18.30
  Zapraszamy!
 • Aby nie było w ciele rozdwojenia ...

  1 List św. Pawła Ap. do Koryntian 12.25a
  • 1
  • 2
  • 3

Kraków, dn. 9 października 2016r

Kiedy zwiastujemy ewangelię ludziom, którzy nie znają osobiście Chrystusa spotkamy się z różnymi reakcjami począwszy od zainteresowania nawet aż do wrogości. Dlaczego niektórym osobom tak trudno przychodzi zawierzyć Jezusowi i uznać go za swego Zbawiciela? Myślę, że przyczyna tych różnych postaw i reakcji zawiera się w stopniu otwartości serca danej osoby. Moglibyśmy wyróżnić generalnie cztery duchowe stany serca człowieka: otwarte, obojętne, zamknięte, wrogie.

Zapraszam do wysłuchania lub pobrania kazania.

Krzysztof Krajewski

Login Form