• 1

Kraków, dn. 29 stycznia 2017 r.

W naszym zborze funkcjonuje zasada, że jeśli w danym miesiącu jest pięć niedziel, to wówczas to „dodatkowe” nabożeństwo przeznaczamy na śpiew, modlitwy i składanie świadectw Bożego działania pośród nas. W piątą niedzielę nie mamy kazania. Nabożeństwo jest nagrywane z jednego mikrofonu, stąd jego jakość jest niższa niż mówcy stojący blisko mikrofonu. Jednak mamy nadzieję, że nagranie będzie dla słuchających błogosławieństwem.

Zachęcam do wysłuchania lub pobrania nabożeństwa.

Pozdrawiam w Chrystusie.

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form