Kraków, dn. 3 grudnia 2017 r.

Jak naśladować Chrystusa? Najprostsza odpowiedź to czynić to co On czynił. Cztery Ewangelie są wspaniałym opisem Osoby Chrystusa, aby zobaczyć osobiście co nasz Pan robił i w naśladowaniu Go wznieść się ponad teologiczne nurty, tradycję swego Kościoła czy osobowościowe preferencje.

Zapraszam do wysłuchania kazania.

 

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form