• 1

Kraków, dn. 29 listopada 2017 r.

Tak jak wcześniej byłeś kopią Adama, tak teraz jesteś kopią Syna Bożego. Chrześcijanin zasadniczo uświęca się przez zrozumienie swej nowej pozycji przed Bogiem i uznanie przez wiarę Boga jako swego Ojca.

Zapraszam do wysłuchania kazania.

 

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form