• 1

Kraków, dn. 29 października 2017 r.

Trzej ewangeliści opisują z różnych punktów widzenia uwolnienie człowieka opętanego przez legion demonów. Człowiek ten w jednej chwili doznaje całkowitego i pełnego uwolnienia od wszystkich złych duchów, jego życie zmienia się diametralnie. Rozpoczyna swoją służbę Chrystusowi, chociaż nie należy do najbliższego grona uczniów. 

Zapraszam do wysłuchania kazania.

 

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form