• 1

Kraków, dn. 28 maja 2017 r.

W tym rozważaniu omawiam pięć podstawowych typów fałszywych nauczycieli. Jezus oraz Apostoł Paweł ostrzegają przed niebezpieczeństwem zwiedzenia. Omawiam Wyznanie Wiary Polskich Baptystów jako podstawę jedności wewnątrz zboru oraz strategię szatana, aby wszczynać walki wewnętrzne między chrześcijanami. 

Zachęcam do wysłuchania kazania.

 

 

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form