• Rhema na teraz

  Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, Jak ziemię, którą ugruntował na wieki.
  Księga Psalmów 78.69
 • Ewangelizacja uliczna

  Rynek Główny w Krakowie (przy pomniku Adama Mickiewicza), czwartki g. 18.30
  Zapraszamy!
 • Aby nie było w ciele rozdwojenia ...

  1 List św. Pawła Ap. do Koryntian 12.25a
  • 1
  • 2
  • 3

Kraków, dn. 28 maja 2017 r.

W tym kazaniu wyjaśniam dlaczego Duch Święty przyszedł dokładnie w dzień Pięćdziesiątnicy – 50 dzień po zmartwychwstaniu Chrystusa, które z kolei odbyło się w święto Pierwszych Plonów. Wyjaśniam także jakie znaczenie kryje się w pod datą święta Żniw czyli święta Pięćdziesiątnicy. Muzyka na rozpoczęciu kazania została skomponowana przez Przemysława Zawadzkiego, autora kanału na YT pod jego nazwiskiem.

Zapraszam do wysłuchania.

 

 

Pastor Krzysztof Krajewski

 

Login Form