• Rhema na teraz

  Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, Jak ziemię, którą ugruntował na wieki.
  Księga Psalmów 78.69
 • Ewangelizacja uliczna

  Rynek Główny w Krakowie (przy pomniku Adama Mickiewicza), czwartki g. 18.30
  Zapraszamy!
 • Aby nie było w ciele rozdwojenia ...

  1 List św. Pawła Ap. do Koryntian 12.25a
  • 1
  • 2
  • 3

Kraków, dn. 14 maja 2017 r.

W Biblii znajdziemy wiele cech opisujących czasy ostateczne. Te cechy to fałszywi mesjasze, zwiedzenie, wojny, głód, epidemie, trzęsienia ziemi. Ale są jeszcze cztery inne cechy w Księdze Daniela 12:10, a dwie z nich dotyczące chrześcijan omówię w dzisiejszym rozważania.

Zapraszam do wysłuchania kazania.

 

Pastor Krzysztof Krajewski

 

 

 

 

 

Login Form