Kraków, dn. 14 maja 2017 r.

W Biblii znajdziemy wiele cech opisujących czasy ostateczne. Te cechy to fałszywi mesjasze, zwiedzenie, wojny, głód, epidemie, trzęsienia ziemi. Ale są jeszcze cztery inne cechy w Księdze Daniela 12:10, a dwie z nich dotyczące chrześcijan omówię w dzisiejszym rozważania.

Zapraszam do wysłuchania kazania.

 

Pastor Krzysztof Krajewski

 

 

 

 

 

Login Form