Kraków, dn. 7 maja 2017 r.

Nadzieja jest jedną z najważniejszych rzeczy w naszym życiu. Z Bogiem zawsze jest nadzieja, nawet jeśli już został ogłoszony wyrok. Doskonale wiedział o tym prorok Jonasz i dlatego nie chciał iść do wrogiej Niniwy. Bardzo mu zależało, aby Bóg ukarał miasto i zburzył je. Jednak Boże plany wobec bezbożnego miasta były inne. Bóg do samego końca dawał im szansę na pokutę i pojednanie.

Zapraszam do wysłuchania kazania.

 

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form