Kraków, dn. 30 kwietnia 2017 r.

W przyrodzie są wyraźnie zachowane podziały na gatunki. Z łatwością rozpoznajemy czy mamy do czynienia z warzywami, owocami, rybami, zwierzętami. A do jakiej grupy zaliczymy człowieka? Czy jest tylko wysoko rozwiniętym zwierzęciem jak twierdzą ewolucjoniści? Aby poznać prawdę, musimy zajrzeć do Biblii.

Zapraszam do wysłuchania rozważania.

 

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form