Kraków, dn. 23 kwietnia 2017 r.

W Ewangeliach widzimy kilka niezwykłych sytuacji kiedy Jezus naucza zasad wiary. Są one tak obce ludzkiemu myśleniu, że trudno jest zrozumieć ich znaczenie. Łatwiej czujemy się w asekuracji Bożej woli niż w zasadach wiary. Jeśli już zdobędziemy się na odwagę, aby poddać swoje myśli pod nauczanie Jezusa znowu staramy się przekonywać samych siebie, że autorytet przez wiarę w Jezusa jest zarezerwowany dla elitarnej grupy chrześcijan, albo dla tych, którzy dużo się modlą, lub dla szczególnie napełnionych Duchem Bożym.

Posłuchajmy co mówi Biblia i posłuchajmy kazania. Zapraszam serdecznie.

 

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form