• 1

Kraków, dn. 16 kwietnia 2017 r.

Bóg ustanowił dla Izraela siedem świąt, które były zapowiedzią 7 głównych wydarzeń z  życia i służby Chrystusa. W tym kazaniu omawiam pierwsze trzy święta z grupy wiosennych oraz przedstawiam ich odniesienie do Chrystusa.

Zapraszam do obejrzenia kazania.

 

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form