• 1

Kraków, dn. 19 marca 2017 r.

Biblia naucza wyraźnie o praktyce modlitwy z włożeniem rąk, aby otrzymać dar Ducha Świętego, jednak potem jeszcze więcej naucza o potrzebie napełnienia Duchem. Na czym polega różnica? Czy chrześcijanom nie powinna wystarczyć dobrze wyłożona doktryna? W sprawach chrztu Duchem istnieje wiele kontrowersji, może lepiej tego unikać? Ale czy w kwestiach doktrynalnych nie ma dwa razy więcej sporów?

Zachęcam do obejrzenia (w wersji wideo) lub pobrania kazania (w wersji audio).

 

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form