• Rhema na teraz

  Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, Jak ziemię, którą ugruntował na wieki.
  Księga Psalmów 78.69
 • Ewangelizacja uliczna

  Rynek Główny w Krakowie (przy pomniku Adama Mickiewicza), czwartki g. 18.30
  Zapraszamy!
 • Aby nie było w ciele rozdwojenia ...

  1 List św. Pawła Ap. do Koryntian 12.25a
  • 1
  • 2
  • 3

Kraków, dn. 12 marca 2017 r.

Jeśli chciałbyś znaleźć odpowiedź dlaczego tak mały odsetek chrześcijan dzieli się ewangelią, dlaczego chrześcijanie całymi latami zmagają się z grzechami, dlaczego poświęcają swój czas i energię na spory o drugorzędne doktryny a nie przejmują się oczywistymi herezjami, dlaczego kościół nie zmienia świata, natomiast świat tak łatwo zmienia kościół, to zapraszam cię do wysłuchania lub pobrania tego kazania.

 

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form