• 1

Kraków, dn. 12 marca 2017 r.

Jeśli chciałbyś znaleźć odpowiedź dlaczego tak mały odsetek chrześcijan dzieli się ewangelią, dlaczego chrześcijanie całymi latami zmagają się z grzechami, dlaczego poświęcają swój czas i energię na spory o drugorzędne doktryny a nie przejmują się oczywistymi herezjami, dlaczego kościół nie zmienia świata, natomiast świat tak łatwo zmienia kościół, to zapraszam cię do wysłuchania lub pobrania tego kazania.

 

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form