• 1

Kraków, dn. 12 lutego 2017 r.

W różnych częściach Biblii znajdujemy wypowiedzi, że na niebie ukażą się znaki zwiastujące nadejście tzw. czasów ostatecznych i Wielkiego Ucisku. Jezus również mówił o „znakach ogromnych z nieba” (Łuk. 21:11). Czy układ planetarno-gwiezdny jaki ma miejsce 23 września 2017 jest tym znakiem zapowiedzianym przez Apostoła Jana w Apokalipsie 12 rozdział? Kim jest niewiasta rodząca w bólach? Kogo rodzi? Co to może oznaczać dla Kościoła, świata i Izraela?

 

Zapraszam do obejrzenia lub pobrania kazania. 

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form