• 1

Kraków, dn. 22 stycznia 2017 r.

Pastor John odpowiada na pytanie jaki jest cel dla chrześcijanina oraz dla Kościoła. Zgodnie ze Słowem Bożym jesteśmy na ziemi, aby zaświadczyć o zmartwychwstaniu Jezusa, co potwierdza, że jest prawdziwym Synem Bożym, a po drugie, aby ogłaszać Jego powtórne przyjście. Jezus przyjdzie ponownie na ziemię i wtedy rozpocznie się nowy, wspaniały czas pokoju i radości.

Zachęcam do wysłuchania lub pobrania kazania.

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form