• 1

Kraków, dn. 01 stycznia 2017 r.

W tym kazaniu omawiam kilka zasad, które mogą się okazać pomocne w budowaniu naszych wzajemnych więzi zarówno w rodzinie jak i w kościele. Bóg jest godny tego, aby wszystko co robimy, odbywało się na Jego chwałę.

Zachęcam do wysłuchania lub pobrania kazania.

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form