• Rhema na teraz

  Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, Jak ziemię, którą ugruntował na wieki.
  Księga Psalmów 78.69
 • Ewangelizacja uliczna

  Rynek Główny w Krakowie (przy pomniku Adama Mickiewicza), czwartki g. 18.30
  Zapraszamy!
 • Aby nie było w ciele rozdwojenia ...

  1 List św. Pawła Ap. do Koryntian 12.25a
  • 1
  • 2
  • 3

Kraków, dn. 18 grudnia 2016 r.

Czy wiesz, że przez pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa nie obchodzono świąt Bożego Narodzenia? Narodzenie Chrystusa miało znaczenie tylko pod kątem tego, że jest On obiecanym Mesjaszem, Odkupicielem grzechów. Wigilia po łacinie oznacza czuwanie, straż. W Ewangelii Łukasza osobą, która oczekiwała  na przyjście Mesjasza był Symeon. Kiedy zobaczył w świątyni rodziców przynoszących małego Jezusa, wypowiedział proroctwo, w którym zapowiada, że wielu powstanie i wielu upadnie z powodu Chrystusa.

Zachęcam do wysłuchania lub pobrania kazania.

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form