• 1

Kraków, dn. 18 grudnia 2016 r.

Czy wiesz, że przez pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa nie obchodzono świąt Bożego Narodzenia? Narodzenie Chrystusa miało znaczenie tylko pod kątem tego, że jest On obiecanym Mesjaszem, Odkupicielem grzechów. Wigilia po łacinie oznacza czuwanie, straż. W Ewangelii Łukasza osobą, która oczekiwała  na przyjście Mesjasza był Symeon. Kiedy zobaczył w świątyni rodziców przynoszących małego Jezusa, wypowiedział proroctwo, w którym zapowiada, że wielu powstanie i wielu upadnie z powodu Chrystusa.

Zachęcam do wysłuchania lub pobrania kazania.

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form