• Rhema na teraz

  Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, Jak ziemię, którą ugruntował na wieki.
  Księga Psalmów 78.69
 • Ewangelizacja uliczna

  Rynek Główny w Krakowie (przy pomniku Adama Mickiewicza), czwartki g. 18.30
  Zapraszamy!
 • Aby nie było w ciele rozdwojenia ...

  1 List św. Pawła Ap. do Koryntian 12.25a
  • 1
  • 2
  • 3

Kraków, dn. 11 grudnia 2016 r.

W Gal. 5.1-4 Apostoł wzywa chrześcijan, aby całkowicie polegali na łasce Bożej, a nie na starotestamentowym Prawie Mojżesza. Od wieków chrześcijanie prowadzą życie na granicy zakonu i łaski. Trudno im zdecydować się, w którym kierunku iść. Wydaje im się, że zarówno totalna łaska jak i totalny Zakon są zbyt niebezpiecznymi rejonami. Jednak łaska jest o wiele potężniejszym systemem i narzędziem w rękach Boga do zmieniania nas, kształtowania i prowadzenia ku wolności.

Zachęcam do wysłuchania lub pobrania kazania.

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form