• 1

Kraków, dn. 11 grudnia 2016 r.

W Gal. 5.1-4 Apostoł wzywa chrześcijan, aby całkowicie polegali na łasce Bożej, a nie na starotestamentowym Prawie Mojżesza. Od wieków chrześcijanie prowadzą życie na granicy zakonu i łaski. Trudno im zdecydować się, w którym kierunku iść. Wydaje im się, że zarówno totalna łaska jak i totalny Zakon są zbyt niebezpiecznymi rejonami. Jednak łaska jest o wiele potężniejszym systemem i narzędziem w rękach Boga do zmieniania nas, kształtowania i prowadzenia ku wolności.

Zachęcam do wysłuchania lub pobrania kazania.

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form