• Rhema na teraz

  Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, Jak ziemię, którą ugruntował na wieki.
  Księga Psalmów 78.69
 • Ewangelizacja uliczna

  Rynek Główny w Krakowie (przy pomniku Adama Mickiewicza), czwartki g. 18.30
  Zapraszamy!
 • Aby nie było w ciele rozdwojenia ...

  1 List św. Pawła Ap. do Koryntian 12.25a
  • 1
  • 2
  • 3

Kraków, dn. 27 listopada 2016 r.

Dla chrześcijan najważniejszą rzeczą jest znać słowo Boże i w posłuszeństwie umieć słuchać co Duch Święty do nich mówi. Od tego zależeć będzie całe ich ziemskie życie oraz miejsce w wieczności. Temat ten omawiam na podstawie 13 rozdziału 1 Księgi Królewskiej, który moim zdaniem jest jednym z trudniejszych fragmentów Biblii. Występują tam zasadniczo trzy postaci: król Izraela, prorok z Judy oraz prorok starzec.

Zachęcam do wysłuchania lub pobrania kazania.

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form