• 1

Kraków, dn. 27 listopada 2016 r.

Dla chrześcijan najważniejszą rzeczą jest znać słowo Boże i w posłuszeństwie umieć słuchać co Duch Święty do nich mówi. Od tego zależeć będzie całe ich ziemskie życie oraz miejsce w wieczności. Temat ten omawiam na podstawie 13 rozdziału 1 Księgi Królewskiej, który moim zdaniem jest jednym z trudniejszych fragmentów Biblii. Występują tam zasadniczo trzy postaci: król Izraela, prorok z Judy oraz prorok starzec.

Zachęcam do wysłuchania lub pobrania kazania.

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form