• 1

Kraków, dn. 20 listopada 2016 r.

Apostoł Paweł daje wspaniałą zachętę dla chrześcijan, że poprzez współpracę, poddanie się Bogu ich życie może zostać cudownie przekształcone. Planem Boga jest, aby każdy wierzący takie wyzwanie podjął i stopniowo przemieniał się w naczynie do celów zaszczytnych. W 2 Tym 2.20-26 Paweł opisuje cechy charakterystyczne niepospolitego naczynia.

Zachęcam do wysłuchania lub pobrania kazania.

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form