• Rhema na teraz

  Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, Jak ziemię, którą ugruntował na wieki.
  Księga Psalmów 78.69
 • Ewangelizacja uliczna

  Rynek Główny w Krakowie (przy pomniku Adama Mickiewicza), czwartki g. 18.30
  Zapraszamy!
 • Aby nie było w ciele rozdwojenia ...

  1 List św. Pawła Ap. do Koryntian 12.25a
  • 1
  • 2
  • 3

Kraków, dn. 20 listopada 2016 r.

Apostoł Paweł daje wspaniałą zachętę dla chrześcijan, że poprzez współpracę, poddanie się Bogu ich życie może zostać cudownie przekształcone. Planem Boga jest, aby każdy wierzący takie wyzwanie podjął i stopniowo przemieniał się w naczynie do celów zaszczytnych. W 2 Tym 2.20-26 Paweł opisuje cechy charakterystyczne niepospolitego naczynia.

Zachęcam do wysłuchania lub pobrania kazania.

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form