• 1

Kraków, dn. 13 listopada 2016 r.

Dawid był człowiekiem pełnym Ducha Bożego jeszcze zanim został królem Izraela. Niezwykła cechą jego życia była gotowość i dostępność dla Boga. Nie obawiał się zaryzykować, aby robić rzeczy, których nikt inny nigdy nie robił. Bóg nieustannie uczył Dawida jak praktycznie pokonywać przeciwności. Jego zaufanie Bogu coraz bardziej dojrzewało i kiedy doszło do konfliktu wojennego na poziomie państwowym, Dawid był w pełni przygotowany by zostać użyty przez Boga.

Zachęcam do wysłuchania lub pobrania kazania.

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form