Kraków, dn. 6 listopada 2016 r.

We współczesnym chrześcijaństwie dużo mówi się na temat mocy. Zwykle rozumie się przez to, że ma ona się przejawiać w uzdrowieniach w wyniku modlitwy, w uwalnianiu od demonów, pokus i uzależnień. Moc Ducha Świętego przejawia się także w wielu innych, może nie aż tak spektakularnych, jednak nie mniej ważnych rzeczach. Niestety zbyt często pomija się fakt, że Chrystus już w pierwszej zapowiedzi przyjęcia mocy Ducha połączył ją ze zwiastowaniem Ewangelii. W tym kazaniu rozwijam szerzej ten temat i dodaję też kilka innych aspektów mocy Bożej.

Zachęcam do wysłuchania lub pobrania kazania.

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form