Kraków, dn. 16 Października 2016

Większość chrześcijan uważa, że treść Ewangelii o Chrystusie sprowadza się zasadniczo do jednej prawdy, mianowicie, że Chrystus zapłacił na krzyżu karę za nasze grzechy, abyśmy mogli osiągnąć życie wieczne. Jest to niezaprzeczalnie prawda. Jednak czytając listy Apostoła Pawła dochodzimy do wniosku, że do treści Ewangelii powinniśmy zaliczyć jeszcze inne niezwykle istotne prawdy, które znacznie ubogacą i poszerzą nasz związek z Bogiem. Prawdy te moglibyśmy streścić w następujących punktach:

  • Chrystus zapłacił – uwolniony od kary
  • Umarliśmy z Chrystusem – uwolniony od Prawa
  • Wzbudzony z Chrystusem – uwolniony od siebie
  • Napełniony Duchem Świętym – związany z Bogiem
  • Chrystus powróci – nowy sens i cel życia

Zachęcam do wysłuchania lub pobrania kazania.

Pastor Krzysztof Krajewski

Login Form