• Rhema na teraz

  Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, Jak ziemię, którą ugruntował na wieki.
  Księga Psalmów 78.69
 • Ewangelizacja uliczna

  Rynek Główny w Krakowie (przy pomniku Adama Mickiewicza), czwartki g. 18.30
  Zapraszamy!
 • Aby nie było w ciele rozdwojenia ...

  1 List św. Pawła Ap. do Koryntian 12.25a
  • 1
  • 2
  • 3

Zwykle mówi się o dwóch etapach służby ap. Piotra: do zesłania Ducha i po chrzcie Duchem Świętym. Jednak myślę, że można mówić o trzech okresach. W którym z tych trzech okresów Bóg rozwinął pełny potencjał swego sługi Piotra? Na czym polegała jego przemiana? Głębokim pragnieniem Chrystusa jest, aby Jego słudzy przynosili jak największy plon przyczyniając się do rozwoju Królestwa Bożego.

Zapraszam do wysłuchania  lub pobrania kazania.

Pastor Krzysztof Krajewski

Kazanie wygłoszone na Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Radości w dniu 20 maja 2016 r.

Login Form