Kraków, dn. 17.09.2019 

INFORMACJA

o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty – dotyczy zapytania ofertowego z dnia 12.09.2019 r. na opracowanie audytu energetycznego ex-ante dla budynku III Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Krakowie; os. Wysokie 22 w ramach zadania: „Podniesienie efektywności energetycznej wraz z zastosowaniem systemu zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku III Zboru Chrześcijan Baptystów w Krakowie”.

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej analizie złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej z otrzymanych ofert. Kryterium oceny była najniższa cena za usługę polegającą na zaprojektowaniu i druku ulotki informacyjnej wraz z dostawą do siedziby zamawiającego. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę:

Energy bundle Łukasz Mazanek

Os. XXX-lecia 129/22

44-286 Wodzisław Śląski

Cena oferowana brutto: 10 455,00 zł

 

Oferty złożyły firmy:

Lp. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. Ebau Paweł Sojka, ul. W.Łokietka 190, 31-334 Kraków 10 530,00 zł 12 951,90 zł
2. Energy bundle Łukasz Mazanek Os. XXX-lecia 129/22; 44-286 Wodzisław Śląski 8 500,00 zł 10 455,00 zł
3. Fragom Adam Franik, Beksa 13, 44-122 Gliwice 10 000,00 zł 12 300,00 zł
4. DAM Damian Kuraś, 32-863 Tworkowa 232 11 250,00 zł 13 837,50 zł

 

Podpis

Krzysztof Krajewski 

Przewodniczący Rady Zboru

 

Łukasz Turakiewicz

Zastępca Przewodniczącego Rady Zboru

 

Załącznik

Login Form