Od października zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania modlitewno-uwielbieniowe, które odbywają się w kaplicy Zboru w środy o godzinie 18:30. Pragniemy, aby był to czas poświęcony uwielbieniu i wsłuchiwaniu się w głos Ducha Świętego, który prowadzi nas ku wzrostowi duchowemu poprzez bliską relację z Nim oraz usługiwanie sobie nawzajem w darach, które On daje. Chcemy budować naszą wiarę poprzez modlitwę, psalmy, pieśni i spędzanie czasu w obecności Naszego Pana.

Login Form