• Najnowsze kazanie

  Co Biblia mówi o pieniądzach?
 • Jezus rdzeniem życia -- ukryty potencjał

  Kazanie wygłoszone podczas Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów w Radości 20 maja 2016 r.
 • Aby nie było w ciele rozdwojenia ...

  1 List św. Pawła Ap. do Koryntian 12.25a
 • Rhema na teraz

  Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie.
  J. 4.16
 • Ewangelizacja uliczna

  Rynek Główny w Krakowie (przy pomniku Adama Mickiewicza), czwartki g. 19.00
  Zapraszamy!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Login Form